Skip to content

بیست و نهمین جلسه قرارگاه تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین و فن آوری سلامت

جلسه قرارگاه

 بیست و نهمین جلسه قرارگاه تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین و فن آوری سلامت در روز چهارشنبه مورخ یک شهریور 1402 در سالن رازی معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

ابتدا معاون تحقیقات و فناوری  ضمن خیر مقدم و تبریک به مناسبت روز پزشک بر انجام پژوهش های کاربردی و کیفی تاکید نمودند.

سپس دکتر رفیعی مدیر اطلاع رسانی، ارتباطات و منایع علمی دانشگاه توضیحاتی در خصوص جشنواره آتی رازی و اهمیت حضور فعال دانشگاه در جشنواره مذکور ارائه فرمودند.

در ادامه دکتر حسینی خواه به نمایندگی از مرکز تحقیقات دیابت توضیحاتی در خصوص مراحل اجرای طرح فناورانه مرکز مذکور مطرح فرموند و به جنبه های کاربردی و پیشرفت انجام پروژه اشاره فرمودند.

دکتر یزدیان مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با اشاره به دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی کشور مبنی بر اینکه یکی از نمودهای پژوهشی در دانشگاه طرح های ارتباط با صنعت می باشد بر انجام پروژه های دانشگاه توسط اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در قالب قراردادهای ارتباط با صنعت تاکید فرمودند.

دکتر منتظری رئیس مرکز توسعه تحقیقات بالینی  نیز گزارشی در خصوص طرح ها و پژوهش های صورت گرفته ارائه کردند.

در خاتمه دکتر اندارمی رئیس مرکز رشد فناوری سلامت گزارشی از چالش های موجود در راستای تجاری سازی محصولات واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه ارائه دادند.