Main Content

اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار، رویدادها و جلسات

اخبار، رویدادها و جلسات برگزار شده قرارگاه عملیاتی دانش بنیان

جلسه قرارگاه

جلسه قرارگاه

آرشیو اخبار

آمارهای مرکز رشد فناوری سلامت

واحدهای فناور ۴۷
تعداد شرکت ها ۳۴
شرکت های دانش بنیان ۷

درباره ما

معرفی، اهداف و چشم اندازهای قرارگاه عملیاتی دانش بنیان

معرفی

معرفی قرارگاه عملیاتی دانش بنیان

اعضای قرارگاه عملیاتی دانش بنیان

مأموریت ها

مأموریت های قرارگاه

اهداف

​​​​​​اهداف قرارگاه

وظایف

وظایف قرارگاه

ارتباط با ما

تماس با ما